LEGE nr.252 din 30 decembrie 1998
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1998 privind activitatea de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în atelierele Inspectoratului General al Poliției
Textul actului publicat în M.Of. nr. 516/30 dec. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 1998 privind activitatea de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în atelierele Inspectoratului General al Poliției, emisă în temeiul art. 1 lit. p) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.41 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"Ordonanță privind regimul de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehiculele rutiere"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Plăcile cu numărul atribuit o dată cu înmatricularea sau autorizarea circulației vehiculelor rutiere se confecționează numai în ateliere ale Inspectoratului General al Poliției.

(2) Activitatea de confecționare a plăcilor prevăzute la alin. (1) reprezintă prestare de servicii, iar sumele încasate vor fi reținute integral de Ministerul de Interne pentru Inspectoratul General al Poliției, ca venituri extrabugetare, în vederea finanțării curente și de capital."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Tarifele pentru confecționarea plăcilor cu numere de înmatriculare, conform prezentei ordonanțe, se stabilesc în funcție de categoria și destinația acestora, de către Inspectoratul General al Poliției, cu aprobarea Ministerului de Interne."

4. După articolul 2 se introduce articolul 3, cu următorul cuprins:

"Art. 3. - Art. 105 alin. (4) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr.778/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.251 din 1 noiembrie 1995, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PAULA IVĂNESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 30 decembrie 1998.
Nr. 252.


Luni, 14 octombrie 2019, 07:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.