LEGE nr.193 din 17 noiembrie 1997
pentru abrogarea Legii nr.83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum și pentru abrogarea unor hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestei legi
Textul actului publicat în M.Of. nr. 324/24 noi. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284 din 7 decembrie 1993, se abrogă.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr.803/1996 privind declararea produselor agricole de importanță națională în anul 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.227 din 23 septembrie 1996, se abrogă.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr.267/1994 privind subvenționarea în proporție de 70% a dobânzii aferente creditelor bancare acordate de către băncile comerciale producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.149 din 13 iunie 1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 15 septembrie 1994, Hotărârea Guvernului nr.352/1995 privind subvenționarea, în proporție de 70%, a dobânzii aferente creditelor bancare acordate de băncile comerciale producătorilor agricoli în temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.111 din 2 iunie 1995, Hotărârea Guvernului nr.294/1996 pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea și controlul utilizării primelor de la bugetul de stat pentru grâul pentru panificație, laptele de vacă cu 3,5% grăsime și laptele de bivoliță cu 7% grăsime - materie primă -, porcine și păsări vii destinate industrializării, precum și pentru vițeii obținuți de la vacile și junincile însămânțate artificial sau prin montă cu reproducători atestați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 12 februarie 1997, Hotărârea Guvernului nr.564/1996 privind subvenționarea în proporție de 75% a dobânzii creditelor bancare acordate de băncile comerciale producătorilor agricoli pentru înființarea și refacerea plantațiilor pomicole și viticole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.163 din 25 iulie 1996, Hotărârea Guvernului nr.598/1996 privind sprijinirea producătorilor agricoli în organizarea de exploatații zootehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.180 din 7 august 1996, Hotărârea Guvernului nr.727/1996 privind subvenționarea, în proporție de 60%, a dobânzii aferente creditelor bancare acordate de băncile comerciale producătorilor agricoli pentru efectuarea lucrărilor agricole din toamna anului 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.202 din 29 august 1996, și Hotărârea Guvernului nr.532/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de la bugetul de stat a primelor de împădurire, potrivit Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.266 din 21 septembrie 1994, se abrogă.

Art. 4. - Primele stabilite în anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr.72/1994 privind declararea produselor agricole de importanță națională, stabilirea primelor ce se acordă producătorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate să le acorde, precum și a normelor de acordare, utilizare și control al acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.53 din 1 martie 1994, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.158/1995, se acordă în continuare producătorilor agricoli, pentru vițeii obținuți după data de 1 ianuarie 1996 și până la intrarea în vigoare a prezentei legi, de la vacile și junincile însămânțate artificial sau prin montă cu reproducători atestați, sub condiția păstrării și creșterii vițeilor până la vârsta de 12 luni.

Art. 5. - Subvențiile de dobândă la creditele acordate de către băncile comerciale producătorilor agricoli, pe bază de contracte, precum și primele de împădurire, în temeiul hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 din prezenta lege, se plătesc, în continuare, până la expirarea contractelor încheiate.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 17 noiembrie 1997.
Nr. 193.


Marți, 30 noiembrie 2021, 10:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.