LEGE nr.88 din 25 mai 1999
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
Textul actului publicat în M.Of. nr. 246/1 iun. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7 din 30 martie 1998 privind preturile și tarifele produselor și serviciilor care se executa sau se presteaza în tara în cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.133 din 2 aprilie 1998, cu urmatoarele modificari și completari:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - Produsele și serviciile care se realizeaza sau, respectiv, se presteaza în tara în cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, cele care sunt supuse prin lege unui regim special sau cele realizate de regiile autonome și ale caror preturi și tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta ordonanța de urgență."

2. Articolul 2 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Preturile și tarifele produselor și serviciilor prevazute la art. 1 se pot ajusta periodic pe baza avizului Oficiului Concurentei, cu informarea prealabila a Guvernului, în limitele pretului nominal rezultat din aplicarea, la pretul initial, a modificarii parametrului de ajustare pentru fiecare produs sau serviciu, tinandu-se seama și de prevederile programelor proprii de reducere a costurilor."

3. La articolul 6, prima liniuta va avea urmatorul cuprins:

"- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/1997 privind produsele și serviciile regiilor autonome, ale activitatilor cu caracter de monopol natural, precum și ale activitatilor economice supuse unui regim special pentru care preturile și tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.32 din 27 februarie 1997, aprobata și modificata prin Legea nr. 69/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.77 din 29 aprilie 1997."

4. Anexa va avea urmatorul cuprins:

ANEXA

LISTA cuprinzand produsele și serviciile ale caror preturi și tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

-------------------------------------------------------------------------------
                 Periodicitatea         Parametrii
                  ajustarii           de ajustare
-------------------------------------------------------------------------------
 - Energie electrica        trimestrial     cursul de schimb valutar
 - Energie termica         trimestrial     cursul de schimb valutar
 - Transport pe calea ferata
  - deservire generala
  (exclusiv servicii auxiliare
  și transport internațional)   lunar        indicele preturilor de
                            consum
 - Transport fluvial în Delta
  Dunarii și pe rutele
  Orsova-Moldova Noua, Braila-
  Harsova și Galati-Grindu,
  pentru locuitorii
  zonei              lunar        indicele preturilor de
                            consum
 - Transport urban de calatori
  cu autobuzul, troleibuzul,
  tramvaiul și metroul       lunar        indicele preturilor de
                            consum
 - Servicii postale de baza:
  - intern             trimestrial     indicele preturilor de
                            consum
  - internațional         lunar        cursul de schimb valutar
 - Servicii telefonice de baza:
  - intern             trimestrial     indicele preturilor de
                            consum
  - internațional         lunar        cursul de schimb valutar
 - Apa bruta            lunar        indicele preturilor de
                            consum
 - Apa potabila și canalizare    lunar        indicele preturilor de
                            consum
 - Servicii efectuate de Ministerul
  de Interne (pasapoarte, carti
  de identitate și permise
  de conducere auto)        lunar        indicele preturilor de
                            consum
 - Medicamente de uz uman din
  productia interna        lunar        indicele preturilor de
                            consum"
-------------------------------------------------------------------------------

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PAULA IVĂNESCU

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

ULM SPINEANU


Luni, 24 ianuarie 2022, 08:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.