LEGE nr.191 din 10 decembrie 1999
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării
Textul actului publicat în M.Of. nr. 611/14 dec. 1999

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 42 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 30 noiembrie 1998, cu urmatoarea modificare:
- Articolul unic va avea urmatorul cuprins:
"Articolul unic. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 95/1998, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 28. - (1) Pentru anii 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 si 2002 prevederile art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 lit. a)-c) si ale art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996 referitoare la finantarea, contractarea si valorificarea activitatii de cercetare-dezvoltare, cuprinsa in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica <>, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.095/1995, precum si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.096/1995 isi mentin in continuare valabilitatea.
(2) Pentru anii 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 si 2002 fondurile prevazute la art. 13 vor fi constituite si vor functiona experimental."

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN


Marți, 24 noiembrie 2020, 02:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.