LEGE nr.184 din 2 decembrie 1999
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1999 pentru modificarea anexei nr.3/25 l/Veniturile extrabugetare și cheltuielile finanțate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
Textul actului publicat în M.Of. nr. 590/3 dec. 1999Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92 din 15 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare si cheltuielile finantate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 277 din 17 iunie 1999, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul unic devine articolul I cu urmatorul cuprins:
"Art. I. - << Pozitia Veniturile extrabugetare si cheltuielile finantate din acestea pe anul 1999 >> din anexa nr. 3/25 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 bis din 8 martie 1999, se modifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."

2. Dupa articolul I se introduce articolul II cu urmatorul cuprins:
"Art. II. - Ministerul Finantelor este abilitat sa opereze rectificarile corespunzatoare in bugetul Ministerului Apararii Nationale si in bugetul de stat."

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 27 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU


Duminică, 22 mai 2022, 19:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.