LEGE nr.167 din 10 noiembrie 1999
pentru modificarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 550/11 noi. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.266 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

1. La anexa nr. V punctul I "Coeficienți de multiplicare pentru funcții de specialitate" litera B, după punctul 6 se introduce punctul 61 cu următorul cuprins:

"61. Tehnician-economist,     SSD   1,325    4,250"
   secretar superior,
   referent, interpret relații,
   interpret profesional,
   subinginer; gradul IA

2. La anexa nr. V, titlul punctului II va avea următorul cuprins:

"II. Coeficienți de multiplicare pentru funcții de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Președinției, Guvernului, Curții Supreme de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului și Curții de Conturi" 3. La anexa nr. V punctul II litera B, punctele 3, 4 și 9 se modifică, iar după punctul 4 se introduce punctul 4 1 , care vor avea următorul cuprins:

"3. Șef birou senatorial,    SSD    1,775    3,550
   stenodactilograf,
   șef cabinet, referent
 4. Șef birou senatorial,     M    1,450    3,100
   stenodactilograf,
   șef cabinet, referent
 41. Șef biroul senatorial,    PL    1,650    3,550
   stenodactilograf,
   șef cabinet, referen
 .............................................................
 9. Secretar cabinet,       M    1,000    2,600" 
   secretar dactilograf 

4. La anexa nr. V punctul II litera B, cele două asteriscuri se elimină.

5. La anexa nr. VIII/2, punctele 29 și 30 vor avea următorul cuprins:

"29. Șofer          IA***)    1,350    2,800
 30. Șofer           I***)    1,325    2,450"

6. La anexa nr. IX/2 litera A, după punctul 2 se introduc punctele 21 și 22 cu următorul cuprins:

"21. Șef serviciu, șef secție               30%
 22. Șef birou, șef oficiu, șef atelier          25%"

Art. II. - Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă în structura bugetului de stat pe anul 1999 modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. III. - Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 1 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 10 noiembrie 1999.
Nr. 167.


Miercuri, 21 octombrie 2020, 16:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.