LEGE nr.147 din 26 iulie 2000
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
Textul actului publicat în M.Of. nr. 354/28 iul. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat, din sistemul de pensii și asigurări sociale pentru agricultori, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile la trenul de persoane clasa a II-a, la transportul intern în comun.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au posibilitatea să călătorească pe calea ferată beneficiază opțional de 6 călătorii simple cu reducere de 50% la transportul intern, auto sau naval, în comun între localități.

(3) Călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenul de persoane clasa a II-a sau pentru mijloacele de transport intern, auto sau naval, vor fi asigurate atât de unitățile cu capital de stat, cât și de societățile comerciale cu capital privat.

(4) De facilitățile prevăzute la alin. (1) și (2) nu beneficiază pensionarii care au dreptul la călătorii gratuite stabilite în baza altor prevederi legale.

Art. 2. - Cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei legi se suportă din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001.

(2) Până la termenul prevăzut la alin. (1) Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

București, 26 iulie 2000.
Nr. 147.


Joi, 25 februarie 2021, 16:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.