ORDONANȚĂ nr.56 din 28 august 1997
privind modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
Textul actului publicat în M.Of. nr. 225/30 aug. 1997

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.177 din 30 iulie 1996, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 3, articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Avansarea magistraților în funcții se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească."

2. La punctul 32, articolul 421 va avea următorul cuprins:

"Art. 421. - Pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, magistrații, precum și executorii judecătorești beneficiază de un spor de 50% la salariul de bază brut lunar."

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiției,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 28 august 1997.
Nr. 56.


Duminică, 28 februarie 2021, 08:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.