ORDONANȚĂ nr.63 din 28 august 1997
privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural
Textul actului publicat în M.Of. nr. 226/30 aug. 1997

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Pentru dezvoltarea turismului rural și promovarea inițiativei private, statul român sprijină persoanele fizice, asociațiile familiale și societățile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice în pensiuni turistice și pensiuni agroturistice clasificate.

Art. 2. - Persoanele fizice, asociațiile familiale și societățile comerciale prevăzute la art. 1 beneficiază de facilitățile acordate, potrivit legii, întreprinderilor mici și mijlocii, chiar dacă nu îndeplinesc condițiile de număr de angajați și venit anual, precum și de următoarele înlesniri:

a) consiliile locale pot pune la dispoziție din terenurile disponibile, în formele și condițiile prevăzute de lege, suprafețe de teren necesare construirii, dezvoltării și exploatării de pensiuni turistice și pensiuni agroturistice;
b) acordarea de priorități la instalarea de linii pentru telecomunicații (telefon, telex, fax);
c) asistență tehnică de specialitate, sub toate formele, din partea Ministerului Turismului și a asociațiilor profesionale;
d) cuprinderea ofertei turistice a pensiunilor turistice și a pensiunilor agroturistice în materialele de promovare turistică editate de Ministerul Turismului;
e) prezentarea ofertei pensiunilor turistice și a pensiunilor agroturistice în acțiunile de promovare întreprinse de birourile de informare turistică din țară și din străinătate ale Ministerului Turismului;
f) includerea în programele instituțiilor de învățământ cu profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice și pensiunilor agroturistice;
g) scutirea de plată a impozitului pe venit, pe o perioadă de 10 ani, a pensiunilor turistice și a pensiunilor agroturistice, cu o capacitate de cazare de până la 10 camere inclusiv;
h) plata, la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic, a energiei electrice, gazului metan și a serviciilor de telecomunicații utilizate de pensiunile turistice și pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv.

Art. 3. - Pensiunile turistice sunt structuri turistice cu o capacitate de cazare de până la 20 de camere, funcționând în locuințele cetățenilor sau în clădiri independente, care asigură în spații special amenajate cazarea turiștilor și condiții de pregătire și de servire a mesei. Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care asigură o parte din alimentația turiștilor cu produse proaspete din producția proprie.

Art. 4. - Activitatea de turism din cadrul pensiunilor turistice și al pensiunilor agroturistice cuprinde servicii de cazare, de masă, de agrement, precum și alte servicii asigurate turiștilor pe perioada sejurului.

Art. 5. - Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și persoanelor fizice, asociațiilor familiale și societăților comerciale, prevăzute la art. 1, deținătoare de pensiuni turistice și pensiuni agroturistice amplasate în satele și comunele care aparțin de orașe și municipii, conform legii.

Art. 6. - Persoanele fizice și asociațiile familiale care au beneficiat de facilitățile acordate prin Ordonanța Guvernului nr.62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării și litoralul Mării Negre beneficiază în continuare de aceste facilități până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr.62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării și litoralul Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.245 din 30 august 1994, aprobată și modificată prin Legea nr. 145 din 31 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.374 din 31 decembrie 1994.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

p. Ministrul turismului,
Mirel Țariuc,
secretar de stat

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

Ministru de stat, ministrul industriei și comerțului,
Călin Popescu-Tăriceanu

Ministru delegat
pe lângă primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
și a Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Remus Opriș

București, 28 august 1997.
Nr. 63.


Marți, 27 octombrie 2020, 03:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.