LEGE nr.44 din 7 martie 2001
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi
Textul actului publicat în M.Of. nr. 126/14 mar. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.67 din 25 august 1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi, emisă în temeiul art. 1 pct. 12 lit. n) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.316 din 27 august 1998.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 7 martie 2001.
Nr. 44.


Sâmbătă, 19 octombrie 2019, 18:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.