LEGE nr.120 din 29 martie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 161/30 mar. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.211 din 21 noiembrie 2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.594 din 22 noiembrie 2000, cu următoarea modificare:

- Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(2) Livrarea motorinei către beneficiarii de bonuri valorice, prevăzuți la art. 2, se va face fără facturarea taxei de 45% destinate constituirii Fondului special al drumurilor publice."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 29 martie 2001.
Nr. 120.


Duminică, 20 octombrie 2019, 14:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.