LEGE nr.143 din 3 aprilie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 171/4 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.44 din 30 ianuarie 2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 9 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.41 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Exportul temporar al bunurilor culturale mobile care fac parte din patrimoniul cultural național, aflate în proprietate publică, în vederea restaurării sau participării la expoziții și la alte manifestări similare, se face potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și ale celorlalte acte normative în materie."

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate la art. 3 și 4 se înființează, în cadrul Ministerului Culturii și Cultelor, Biroul pentru asigurări guvernamentale, în subordinea directă a ministrului, în limita numărului maxim de posturi aprobat."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.44/2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 3 aprilie 2001.
Nr. 143.


Luni, 23 noiembrie 2020, 18:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.