LEGE nr.161 din 7 aprilie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută de pe piața internă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 186/11 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34 din 1 aprilie 1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de titluri de stat în valută pe piața internă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.138 din 2 aprilie 1999.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 7 aprilie 2001.
Nr. 161.


Marți, 15 octombrie 2019, 21:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.