LEGE nr.187 din 17 aprilie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel“, Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz“ Mediaș și a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom“ București
Textul actului publicat în M.Of. nr. 196/19 apr. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36 din 12 noiembrie 1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaș și a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.437 din 18 noiembrie 1998.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 17 aprilie 2001.
Nr. 187.


Vineri, 18 octombrie 2019, 14:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.