LEGE nr.254 din 16 mai 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 266/23 mai. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.216 din 24 noiembrie 2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.610 din 28 noiembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Societatea Comercial㠓Conpet” - S.A. Ploiești este de interes strategic, iar interesele statului aferente acțiunilor deținute în capitalul social al acesteia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei și Resurselor. Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului va transfera Ministerului Industriei și Resurselor acțiunile deținute la Societatea Comercial㠓Conpet” - S.A. Ploiești pe bază de protocol."

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Concesionarul va negocia condițiile de utilizare a cantităților de țiței care se află pe conducte zestrea conductelor - cu persoanele juridice care dețin acest țiței, cu acordul Ministerului Industriei și Resurselor."

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.293/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.706 din 29 decembrie 2000.

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.216/2000, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2001.
Nr. 254.


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 11:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.