LEGE nr.320 din 26 iunie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 344/28 iun. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.137 din 22 septembrie 1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.461 din 23 septembrie 1999, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

"(4) Veniturile prevăzute la alin. (3) se vor folosi pentru acoperirea unei cote-părți din cheltuielile curente de capital, precum și pentru constituirea și utilizarea, numai până la data aplicării prevederilor art. 14 din prezenta lege, a fondului de stimulare a personalului încadrat la această instituție. Modul de repartizare a stimulentelor se stabilește prin decizie emisă de inspectorul general de stat."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 26 iunie 2001.
Nr. 320.


Miercuri, 23 octombrie 2019, 11:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.