ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.94 din 21 iunie 2001
pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 347/29 iun. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Articolul 6 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu litera j) cu următorul cuprins:

"j) veniturile din salarii ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale, alministrului comunicațiilor și tehnologiei informației și al ministrului finanțelor publice;"

Art. II. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică veniturilor realizate după data de 1 iulie 2001.

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările și completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea actelor modificatoare de către Parlament.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 21 iunie 2001.
Nr. 94.


Joi, 21 octombrie 2021, 09:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.