LEGE nr.344 din 6 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național
Textul actului publicat în M.Of. nr. 378/11 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93 din 29 iunie 2000 privind declararea municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.308 din 4 iulie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Se constituie Colectivul de coordonare a proiectului “Alba Iulia - Milenium”, format din reprezentanți ai Ministerului Culturii și Cultelor, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Ministerului Administrației Publice, Ministerului Turismului, Consiliului Județean Alba și ai consiliilor locale municipale, orășenești și comunale interesate.

(2) Colectivul prevăzut la alin. (1) are rolul de a coordona acțiunile întreprinse de autoritățile pe care le reprezintă, pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1, și de a propune Guvernului măsurile prin care să fie aplicată strategia de dezvoltare a municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare."

2. La articolul 3, litera a) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

"a) reabilitarea construcțiilor, echipamentelor și infrastructurii, precum: modernizarea DN 74, executarea șoselei de centură din partea de vest a municipiului Alba Iulia, respectiv pe direcția localităților Cluj-Napoca-Zlatna-Sibiu, realizarea căilor de acces în zonele turistice, refacerea rețelei de apă, canal, gaz, curent electric, telefonie în întregul centru istoric al municipiului Alba Iulia, realizarea unui sistem de drenaje care să protejeze imobilele și Cetatea, modernizarea străzilor din incinta Cetății municipiului Alba Iulia;"

3. Al doilea articol numerotat 3 devine articolul 4, iar articolul 4 devine articolul 5.

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2000, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PUSKÁS VALENTIN-ZOLTÁN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 6 iulie 2001.
Nr. 344.


Luni, 23 noiembrie 2020, 18:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.