LEGE nr.369 din 10 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței
Textul actului publicat în M.Of. nr. 385/13 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.299 din 30 decembrie 2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.707 din 30 decembrie 2000, cu următoarele modificări:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Pentru accelerarea procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, prevăzute în anexa la prezenta ordonanța de urgență și declarate societăți comerciale de interes strategic, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței se desemnează instituție publică implicată.

(2) Până la finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale prevăzute la alin. (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar al statului și ia toate măsurile necesare pentru administrarea corespunzătoare și pentru realizarea procesului de privatizare, potrivit legii."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 369.


Duminică, 28 februarie 2021, 09:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.