LEGE nr.374 din 10 iulie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 388/16 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32 din 26 februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.110 din 5 martie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul XIV, articolul 3 din Ordonanța Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, aprobată și modificată prin Legea nr. 95/1998, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Alocarea de către stat a resurselor financiare în acest scop reprezintă una dintre prioritățile cheltuielilor bugetare.

(2) Din bugetul de stat se alocă fonduri pentru acțiuni finanțate pe bază de programe, precum și pentru celelalte cheltuieli stabilite în condițiile legii, asigurându-se ca începând cu anul 2001 ponderea în produsul intern brut a resurselor destinate cercetării științifice și dezvoltării tehnologice să fie gradual mărită pentru a ajunge la niveluri comparabile cu cele din statele membre ale Uniunii Europene."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 374.


Luni, 30 noiembrie 2020, 16:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.