LEGE nr.387 din 10 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 390/17 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42 din 15 martie 2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.147 din 23 martie 2001, cu următoarea modificare:

- Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum și persoanele angajate din administrația publică centrală ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și persoanele care revin în funcția publică din care au fost suspendate, în condițiile legii, vor fi evaluate în vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității. În cazul în care promovează examenul de testare a cunoștințelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, se procedează în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 10 iulie 2001.
Nr. 387.


Duminică, 22 mai 2022, 19:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.