LEGE nr.375 din 10 iulie 2001
pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă, România", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 414/26 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura .Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă, România", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.

Art. 2. - (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări și furnizarea de bunuri și servicii plățile pot fi efectuate și în moneda euro.

(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în Planul de finanțare prevăzut în anexa nr. II la memorandumul de finanțare se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite.

(3) Sumele necesare pentru continuarea finanțării măsurii, în cazul indisponibilității temporare a contribuției comunitare ISPA, se prevăd în bugetul de stat la alineatul "Transferuri aferente Fondului național de preaderare", în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale" și se transferă, prin bugetul ordonatorului principal de credite, autorității responsabile cu implementarea măsurii Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România", urmând să se regularizeze cu fondurile transferate de Comisia Europeană în limita sumelor eligibile cheltuite.

(4) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) vor fi cheltuite în alt scop decât cel prevăzut în memorandumul de finanțare, autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii va restitui aceste sume la bugetul de stat.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PUSKAS VALENTIN-ZOLTAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 375.


Joi, 17 octombrie 2019, 20:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.