LEGE nr.33 din 20 ianuarie 1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.16/1997 privind pierderile inregistrate de Agentia Naționala a Produselor Agricole - R.A.
Textul actului publicat în M.Of. nr. 29/27 ian. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16 din 5 mai 1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.91 din 15 mai 1997, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Pierderile înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A., din activitatea anilor 1994, 1995 și 1996, potrivit bilanțului contabil încheiat la 31 decembrie 1996, auditat în condițiile prevăzute la art. 2 din prezenta ordonanță de urgență, se vor regulariza, în anul 1997, în limita sumei de 172 miliarde lei, după cum urmează:

- minimum 34 miliarde lei din fondul de rezervă al Agenției Naționale a Produselor Agricole - R.A., rezultat, îndeosebi, din reevaluarea stocurilor de grâu existente la 3 iulie 1996, în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a legii pentru aprobarea ordonanței de urgență;
- maximum 138 miliarde lei, prin preluarea la datoria publică internă a statului."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Preluarea la datoria publică internă în limita sumei prevăzute la art. 1 se va efectua de către Ministerul Finanțelor prin contractarea de împrumuturi de stat de la băncile comerciale care au creditat activitatea Agenției Naționale a Produselor Agricole - R.A., în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Împrumutul se va contracta pe o perioadă de 5 ani, va fi garantat cu titluri de stat și se va rambursa la scadență. Titlurile de stat vor fi negociabile și purtătoare de dobândă, a cărei rată se va situa la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadența la 91 de zile, lansată de Ministerul Finanțelor anterior perioadei pentru care se calculează și se plătește dobânda. Dobânda se calculează și se plătește trimestrial din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat.

Operațiunile privind contractarea și derularea împrumutului se vor efectua prin Banca Națională a României, care acționează în calitate de agent al statului."

3. Articolul 4 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

București, 20 ianuarie 1998.
Nr. 33


ANEXĂ

SITUAȚIA
sumelor de preluat la datoria publică internă, conform Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 16/1997

										- mii lei -
_____________________________________________________________________________________________ Banca comercială creditoare Suma de preluat la datoria publică internă _____________________________________________________________________________________________

1. Banca Agricolă - S.A. 128.769.451

2. Banca Română de Dezvoltare - S.A. 6.277.585 _____________________________________________________________________________________________
TOTAL: 135.047.036 _____________________________________________________________________________________________


Duminică, 20 octombrie 2019, 14:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.