LEGE nr.64 din 21 aprilie 1997
privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și instituțiile din învățământul de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 73/23 apr. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Absolvenții învățământului particular liceal din promoțiile 1994, 1995, 1996 și 1997, precum și cei ai învățământului particular postliceal și superior din promoțiile 1993, 1994, 1995, 1996 și 1997, ai unităților și instituțiilor de învățământ particular neautorizate pot susține examenul de finalizare a studiilor: bacalaureat, absolvire, licență într-o unitate sau instituție de stat similară din rețeaua Ministerului Învățământului, în sesiunile organizate pentru absolvenții învățământului de stat, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 2. - Condițiile de susținere a examenului, prevăzute în Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat, se aplică în mod corespunzător și pentru absolvenții promoțiilor 1996 și 1997.

Art. 3. - (1) Susținerea examenelor de către persoanele prevăzute la art. 1 se face cu taxă, al cărei cuantum este următorul:

a) pentru fiecare susținere a examenului de selecție - 104.000 lei;
b) pentru fiecare susținere a examenului de licență - 91.000 lei;
c) pentru fiecare susținere a examenului de absolvire (învățământ superior de scurtă durată) - 78.000 lei;
d) pentru fiecare susținere a examenului de absolvire (învățământ postliceal) - 45.000 lei;
e) pentru fiecare susținere a examenului de bacalaureat - 40.000 lei.

(2) Cuantumul taxelor prevăzute la alin. (1) se indexează prin hotărâre a Guvernului.

(3) Sumele încasate din taxele prevăzute la alin. (1) și alin. (2) se vor utiliza potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 71/1995.

Art. 4. - Art. 1 și art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 71/1995 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 21 aprilie 1997.
Nr. 64.


Vineri, 18 octombrie 2019, 00:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.