LEGE nr.612 din 31 octombrie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 716/9 noi. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70 din 6 iunie 2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.267 din 14 iunie 2000, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. Alineatul (1) al articolului 87 va avea următorul cuprins:

“Art. 87. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă reglementările anterioare privitoare la decorații și titluri de onoare, cu excepția: Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994 privind înființarea Medaliei "Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945", republicată; Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989"; Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1998 pentru reinstituirea Ordinului național Steaua României, republicată; Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu".”"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 31 octombrie 2001.
Nr. 612.


Joi, 29 octombrie 2020, 18:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.