LEGE nr.651 din 20 noiembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri
Textul actului publicat în M.Of. nr. 752/26 noi. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.105 din 31 august 2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri, adoptată în temeiul art. 1 lit. G pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.436 din 3 septembrie 2000, cu următoarea modificare:

- Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"(2) Maiștrilor militari și subofițerilor prevăzuți la alin. (1) li se vor înmâna însemnele decorației, iar celorlalți maiștri militari și subofițeri în activitate li se vor preschimba, conform prevederilor art. 9, însemnele vechiului Ordin Meritul Militar, pe măsura alocării resurselor bugetare necesare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 20 noiembrie 2001.
Nr. 651.


Luni, 30 noiembrie 2020, 16:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.