ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.193 din 27 decembrie 2001
pentru modificarea art.43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr.48/1992
Textul actului publicat în M.Of. nr. 848/29 dec. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Articolul 43 alineatul (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.104 din 25 mai 1992, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Pentru licențele de emisie și pentru deciziile de autorizare eliberate de Consiliul Național al Audiovizualului, precum și pentru autorizațiile tehnice de funcționare eliberate de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației pentru stațiile de radiodifuziune funcționând în banda de frecvențe 66-73 MHz se prelungește, la cerere, durata de valabilitate până la data de 31 decembrie 2002, dacă nu există posibilitatea tehnică a înlocuirii acestora conform art. 18 alin. (3)."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Ion Smeeianu,
secretar de stat

București, 27 decembrie 2001.
Nr. 193.


Marți, 24 mai 2022, 18:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.