ORDIN nr.1.100 din 28 decembrie 2001
al ministrului apelor și protecției mediului privind modificarea și completarea nr.706/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 77/31 ian. 2002

Ministrul apelor și protecției mediului, în conformitate cu prevederile art. 50, 52, 68 și 110 din Legea apelor nr. 107/1996, în baza Hotărârii Guvernului nr.17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, cu modificările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 706/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.565 din 11 septembrie 2001, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Certificatele se vor atribui pe 3 niveluri după cum urmează:

- nivelul 1: unităților specializate, care pot desfășura activități definite la art. 1, indiferent de amploarea și complexitatea tehnică a acestora (valoarea de investiție estimată la peste 1.000.000 euro, valoare echivalentă în lei la cursul oficial al Băncii Naționale a României);
- nivelul 2: unităților specializate, care pot desfășura activități definite la art. 1 (valoarea de investiție estimată între 300.000 și 1.000.000 euro, valoare echivalentă în lei la cursul oficial al Băncii Naționale a României);
- nivelul 3: unităților specializate, care pot desfășura activități definite la art. 1 (valoarea de investiție estimată sub 300.000 euro, valoare echivalentă în lei la cursul oficial al Băncii Naționale a României). Trecerea de la un nivel la altul se poate face numai printr-o nouă solicitare de certificare."

2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Membrii Comisiei de certificare sunt nominalizați în anexa nr. 1, iar cei care sunt din afara Ministerului Apelor și Protecției Mediului vor fi remunerați pentru activitatea depusă pe baza unei convenții civile de prestări de servicii."

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor și protecției mediului,
Aurel Constantin Ilie

București, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.100.


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 10:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.