LEGE nr.58 din 16 ianuarie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operațional, deținute de societățile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
Textul actului publicat în M.Of. nr. 52/25 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86 din 22 iunie 2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operațional, deținute de societățile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.305 din 4 iulie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri în legătură cu procedurile de vânzare a activelor închise operațional, deținute de societățile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)"

2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) până la aprobarea de către Guvernul României a strategiei de privatizare, restructurare sau lichidare, propusă de consultanți pentru fiecare societate sau grup de societăți comerciale, cu aprobarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, în baza studiilor efectuate de consultanți, în situația în care vânzarea activelor nu afectează procesul de privatizare sau restructurare/lichidare a societăților comerciale;"

3. În tot cuprinsul ordonanței de urgență sintagma Fondul Proprietății de Stat se va înlocui cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 ianuarie 2002.
Nr. 58.


Duminică, 28 februarie 2021, 09:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.