LEGE nr.44 din 20 februarie 1998
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 88/25 feb. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88 din 23 decembrie 1997*) privind privatizarea societăților comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.381 din 29 decembrie 1997. Această lege a fost adoptată în condițiile art. 113 din Constituția României, în urma angajării, în ședința comună din 21 ianuarie 1998, a răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului.

PREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION DIACONESCU

PREȘEDINTELE
SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 20 februarie 1998.
Nr. 44.

*) În legătură cu înțelesul constituțional al art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997, a se vedea pct. 2 din dispozitivul Deciziei Curții Constituționale nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată la pag. 3.


Joi, 27 ianuarie 2022, 03:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.