LEGE nr.206 din 19 aprilie 2002
pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 275/24 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța Guvernului nr.73 din 27 august 1999 privind impozitul pe venit, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.419 din 31 august 1999.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 19 aprilie 2002.
Nr. 206.


Joi, 02 decembrie 2021, 06:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.