LEGE nr.209 din 19 aprilie 2002
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 275/24 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94 din 21 iunie 2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.347 din 29 iunie 2001.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 19 aprilie 2002.
Nr. 209.


Joi, 21 octombrie 2021, 07:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.