ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.67 din 13 iunie 2002
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 416/14 iun. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Termenul de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.572 din 16 noiembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2002, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Rovana Plumb,
secretar de stat

București, 13 iunie 2002.
Nr. 67.


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 10:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.