LEGE nr.446 din 8 iulie 2002
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A
Textul actului publicat în M.Of. nr. 531/22 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.146 din 26 februarie 2002, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind majorarea capitalului social
al Băncii de Export-Import a României «EXIMBANK" - S.A.»

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Majorarea de capital social aprobată prin prezenta ordonanță de urgență se va realiza până la data de 31 mai 2002."

3. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, în calitate de acționar majoritar al Băncii, să propună adunării generale extraordinare a acționarilor ridicarea dreptului de preferință al celorlalți acționari existenți la subscrierea acțiunilor nou-emise, potrivit art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 8 iulie 2002.
Nr. 446.


Duminică, 28 februarie 2021, 09:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.