ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.112 din 10 septembrie 2002
pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 704/26 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.529 din 19 iulie 2002, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Agenții economici - comercianți, persoane juridice care nu își îndeplinesc în mod intenționat obligațiile asumate prin contract, vor sista, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, orice plată reprezentând sporuri, cu excepția celui de vechime, indemnizații și premii pentru membrii consiliilor de administrație, directorii generali, directorii generali adjuncți, directorii și directorii adjuncți, precum și achiziții de bunuri mobile sau imobile care nu sunt necesare direct procesului de producție.”

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 10 septembrie 2002.
Nr. 112.


Marți, 29 septembrie 2020, 21:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.