HOTĂRÂRE nr.1.059 din 25 septembrie 2002
pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
Textul actului publicat în M.Of. nr. 726/4 oct. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 6 alin. 3 și art. 7 alin. 5 din Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.249 din 23 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Punctul II „Obiective de importanță deosebită pentru activitatea statului” din anexa nr. 1 „Lista obiectivelor la care se asigură paza militară cu efective de jandarmi” se completează cu o nouă poziție cu următorul cuprins:

„- Sediul Agenției Române pentru Investiții Străine”.

2. Punctul II „Obiective de importanță deosebită pentru activitatea statului” din anexa nr. 2 „Lista cu unitățile bugetare beneficiare de pază militară cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plat㔠se completează cu o nouă poziție cu următorul cuprins:

„- Sediul Agenției Române pentru Investiții Străine”.

Art. II. - Efectivele necesare executării pazei obiectivului prevăzut la art. I se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat și în fondurile alocate Ministerului de Interne prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,
Nicolae Berechet,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Președintele Agenției Române pentru Investiții Străine,
Marian Florian Săniuță

București, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.059.


Joi, 26 noiembrie 2020, 06:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.