LEGE nr.17 din 8 ianuarie 1998
pentru completarea pct. II al anexei nr.V/1 la Ordonanta Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza
Textul actului publicat în M.Of. nr. 12/16 ian. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Punctul II ,,Coeficienți de ierarhizare pentru funcțiile ajutătoare din instituțiile de învățământ" al anexei nr. V/1 la Ordonanța Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.182 din 8 august 1996, se completează cu o notă, care va avea următorul cuprins:

"NOTĂ:
Salariile de bază pentru funcția de bibliotecar, prevăzute la nr. crt. 1-9 și 15-18, se majorează cu 25%."

Art. II. - Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1998.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
RADU BERCEANU

București, 8 ianuarie 1998.
Nr. 17.


Marți, 29 septembrie 2020, 19:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.