LEGE nr.639 din 7 decembrie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 900/11 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57 din 16 mai 2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.351 din 27 mai 2002, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera d) se abrogă.

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - La agenții economici creditori, în baza mandatului primit, adunarea generală extraordinară a acționarilor va mandata consiliul de administrație să decidă asupra acordării înlesnirilor prevăzute la art. 1, pe baza cererilor depuse de debitori."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 7 decembrie 2002.
Nr. 639.


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 10:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.