LEGE nr.648 din 7 decembrie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 901/12 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64 din 30 mai 2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.373 din 3 iunie 2002, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - După articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.215 din 26 aprilie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 41/2002, se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Organizarea și desfășurarea concursului de rezidențiat se realizează de Ministerul Sănătății și Familiei și de unitățile subordonate, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării.

(2) Susținerea concursului de rezidențiat de către persoanele interesate se face cu taxă, al cărei cuantum se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și familiei.

(3) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului Național de Perfecționare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciștilor, Altui Personal cu Studii Superioare și Asistenților Medicali și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materiale necesare susținerii concursului de rezidențiat. Sumele rămase disponibile se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.””

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 7 decembrie 2002.
Nr. 648.


Duminică, 22 mai 2022, 19:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.