LEGE nr.647 din 7 decembrie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 909/13 dec. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.112 din 10 septembrie 2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.704 din 26 septembrie 2002, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Agenții economici - comercianți, persoane juridice, care nu își îndeplinesc în mod intenționat obligațiile asumate prin contract, vor sista orice plată reprezentând sporuri, cu excepția celui de vechime, indemnizații și premii pentru membrii consiliilor de administrație, directorii generali, directorii generali adjuncți, directorii și directorii adjuncți, precum și achiziții de bunuri mobile sau imobile care nu sunt necesare direct procesului de producție."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 7 decembrie 2002.
Nr. 647.


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 09:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.