HOTĂRÂRE nr.1.473 din 12 decembrie 2002
privind constituirea unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
Textul actului publicat în M.Of. nr. 947/23 dec. 2002

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, și al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Filiala Societatea Comercial㠄Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. din cadrul Companiei Naționale „Romarm” - S.A. se divizează, potrivit legii, în două societăți comerciale, după cum urmează:

a) Societatea Comercial㠄Uzina Mecanică Plopeni” - S.A., care își continuă existența ca filială a Companiei Naționale „Romarm” - S.A., păstrând activele necesare producției de tehnică și echipamente militare;
b) o nouă societate comercială pe acțiuni, care se constituie sub autoritatea Consiliului Județean Prahova, în vederea administrării unui parc industrial, și care preia activele necesare înființării acestui parc, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr.979/2000 privind înființarea Companiei Naționale „Romarm” - S.A. prin fuziunea Societății Naționale „Romarm” - S.A. cu Regia Autonom㠄Arsenalul Armatei”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.529 din 27 octombrie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea fără plată a terenului aferent parcului industrial, având suprafața de 36,476 ha, situat în orașul Plopeni, județul Prahova, proprietate privată a statului, din patrimoniul Societății Comerciale

„Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. în domeniul privat al județului Prahova, în vederea constituirii parcului industrial prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b).

(2) Predarea-preluarea activelor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și a terenului transmis potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Societatea Comercial㠄Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. va beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 12 decembrie 2002.
Nr. 1.473.


ANEXĂ

LISTA
cuprinzând activele ce urmează să fie incluse în parcul industrial din orașul Plopeni, județul Prahova

 1. Secția tâmplărie
 2. Depozit de ambalaje
 3. Organizare de șantier (fostă ICIM NOVA)
 4. Autogară
 5. Plajă de distrugere
 6. Poligon A.L.A.
 7. Microcentrală Cămin 2
 8. Punct termic PT. 3
 9. Gospodărie-anexă
 10. Incintă (fosta organizare de șantier TC IND)
 11. Ateliere de producție cu anexe - ob. 1, ob. 3, ob. 21, ob. 22, ob. 121, ob. 301, ob. 40, ob. 2, ob. 46, ob. 47, ob. 235, ob. 50, ob. 103, ob. 251, ob. 53, ob. 302, ob. 303 și ob. 304
 12. Ateliere de producție cu anexe - ob. 11+12, 13, ob. 14, ob. 15, ob. 34, ob. 41, ob. 42 și ob. 43
 13. Ateliere de producție cu anexe - ob. 201, ob. 202, ob. 203 și ob. 204
 14. Ateliere de producție cu anexe - ob. 30, 31, ob. 91, ob. 106 și ob. 253
 15. Stație inspectie auto
Suprafața construită = 4,0231 ha
Terenul aferent = 36,4765 ha


Duminică, 07 august 2022, 18:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.