HOTĂRÂRE nr.1.483 din 18 decembrie 2002
pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea prețurilor, tarifelor și adaosurilor comerciale maximale la unele produse și servicii reglementate potrivit Legii concurenței nr. 21/1996, a impozitului pe țiței și gaze din producția internă și a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării și modernizării producției la produsele respective, precum și pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare și nemetalifere care se subvenționează de la bugetul de stat în anul 2003
Textul actului publicat în M.Of. nr. 964/28 dec. 2002

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr.240/1997 privind stabilirea prețurilor, tarifelor și adaosurilor comerciale maximale la unele produse și servicii reglementate potrivit Legii concurenței nr. 21/1996, a impozitului pe țiței și gaze din producția internă și a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării și modernizării producției la produsele respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.108 din 30 mai 1997, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că supravegherea și controlul prețurilor pentru produsele subvenționate se vor efectua până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv.

Art. II. - Se aprobă Lista cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare și nemetalifere care se subvenționează de la bugetul de stat în anul 2003, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.483.


ANEXĂ

LISTA
cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare și nemetalifere care se subvenționează de la bugetul de stat în anul 2003

 1. Huilă brută (de Valea Jiului, Anina și Baia Nouă)
 2. Lignit (exclusiv bazinul minier Oltenia)
 3. Cărbune brun
 4. Cupru în concentrat de cupru
 5. Cupru în rest concentrat
 6. Plumb în concentrat de plumb
 7. Plumb în rest concentrat
 8. Zinc în concentrat de zinc
 9. Zinc în rest concentrat
 10. Aur în concentrat aurifer*)
 11. Aur în nămol*)
 12. Aur în amalgam*)
 13. Octoxid de uraniu
 14. Minereu de fier+mangan
 15. Produse din molibden.

*) La produsele aur în concentrat aurifer, aur în nămol și aur în amalgam subvenția se va acorda la producția marfă fabricată.


Miercuri, 24 februarie 2021, 23:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.