HOTĂRÂRE nr.1.485 din 18 decembrie 2002
privind instituirea Programului național "Centenarul Ion Irimescu - 2003"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 964/28 dec. 2002

În temeiul art. 107 din Constituția României, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Programul național „Centenarul Ion Irimescu - 2003”, pentru aniversarea, la 27 februarie, a 100 de ani de la nașterea cunoscutului artist român.

Art. 2. - (1) Se constituie Comitetul național pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea acțiunilor din cadrul programului național prevăzut la art. 1, denumit în continuare Comitet, având următoarea componență:

a) un secretar de stat din Ministerul Culturii și Cultelor, în calitate de președinte;
b) un reprezentant al Direcției muzee, colecții, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor;
c) un secretar de stat din Ministerul Educației și Cercetării;
d) un secretar de stat din Ministerul Finanțelor Publice;
e) un secretar de stat din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;
f) un secretar de stat din Ministerul Administrației Publice;
g) un secretar de stat din Ministerul Informațiilor Publice;
h) un secretar de stat din Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației;
i) un secretar de stat din Secretariatul General al Guvernului;
j) președintele Consiliului Județean Suceava;
k) prefectul județului Suceava;
l) primarul municipiului Fălticeni;
m) președintele Uniunii Artiștilor Plastici;
n) directorul Muzeului Național de Artă Contemporană;
o) rectorul Universității de Art㠄Nicolae Grigorescu”;
p) directorul Muzeului de Art㠄Ion Irimescu” din Fălticeni;
q) pictorul Dan Hatmanu.

(2) Desemnarea secretarilor de stat menționați la alin. (1) se face prin ordin al conducătorului fiecărui minister, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Comitetul se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui, comunicată membrilor cu 3 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței, care va cuprinde data, ora și locul desfășurării acesteia.

(4) Secretariatul tehnic este asigurat de Direcția muzee, colecții, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 3. - Programul național „Centenarul Ion Irimescu 2003”, precum și cheltuielile necesare pentru organizarea acțiunilor și manifestărilor se aprobă de către Comitet.

Art. 4. - (1) În vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru organizarea acțiunilor și manifestărilor incluse în Programul național „Centenarul Ion Irimescu - 2003”, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003, cu suma de 7 miliarde lei.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat și în bugetul Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2003.

Art. 5. - (1) La desfășurarea manifestărilor dedicate Centenarului Ion Irimescu - 2003, instituțiile publice implicate pot invita delegații din străinătate.

(2) Cheltuielile de transport, cazare și diurnă pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se suportă de partea română.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.485.


Duminică, 28 februarie 2021, 09:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.