ORDIN nr.6 din 19 decembrie 2002
Textul actului publicat în M.Of. nr. 964/28 dec. 2002

În temeiul art. 8 alin. (1) și al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare,
având în vedere că, în baza prevederilor legale speciale ce guvernează activitatea Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., această instituție nu este autorizată de Banca Națională a României să efectueze tranzacții cu valută în cont propriu sau în contul clienților, Banca Națională a României
emite prezentul ordin.

Articol unic. - Perioada de valabilitate a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 3 din 19 septembrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.470 din 27 septembrie 2000, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 2 din 26 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 27 aprilie 2001, respectiv prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8 din 21 decembrie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.837 din 27 decembrie 2001, se prelungește începând cu perioada de observare 24 decembrie 2002 - 23 ianuarie 2003 până la finele perioadei de aplicare 24 mai - 23 iunie 2003, în condițiile respectării prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr.6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU


Duminică, 28 februarie 2021, 08:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.