ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.4 din 13 februarie 2003
privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 114/24 feb. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Personalul clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază în anul 2003 de etapele și procentele de majorare cu 6% și, respectiv, cu 9% a drepturilor salariale, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.

Art. 2. - Indemnizațiile de încadrare și salariile de bază lunare majorate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 1A.a), 1B.a) și 2a), aplicabile pentru perioada februarie30 septembrie 2003, și, respectiv, în anexele nr. 1A.b), 1B.b) și 2b), aplicabile pentru perioada 1 octombrie31 decembrie 2003.

Art. 3. - Anexele nr. 1A, 1B și 2 la Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.361 din 29 iulie 1999, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1A.a), 1B.a), 2a), 1A.b), 1B.b) și 2b) la prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii și cultelor,
Laurențiu Tănase,
secretar de stat

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 13 februarie 2003.
Nr. 4.


ANEXA Nr. 1A.a)

INDEMNIZAȚIILE
personalului din conducerea cultelor religioase și a unităților de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică
(pentru perioada februarie-30 septembrie 2003)

-----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcția               Numărul maxim Indemnizația lunară
crt.                    de posturi*)    - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
1. Patriarh                   1      39.459.000
2. Mitropolit                  10      36.349.000
3. Arhiepiscop, șef rabin, muftiu, episcop -  15      34.211.000
  șef de cult
4. Episcop, președinte uniune, prim-delegat,  31      29.935.000
  episcop vicar patriarhal
5. Episcop vicar, episcop coajutor,       23      25.270.000
  episcop auxiliar, arhiereu vicar
-----------------------------------------------------------------------------

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


ANEXA Nr. 1A.b)

INDEMNIZAȚIILE
personalului din conducerea cultelor religioase și a unităților de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică
(pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)

-----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcția               Numărul maxim Indemnizația lunară
crt.                    de posturi*)    - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
1. Patriarh                   1      43.011.000
2. Mitropolit                 10      39.621.000
3. Arhiepiscop, șef rabin, muftiu, episcop -  15      37.290.000
  șef de cult
4. Episcop, președinte uniune, prim-delegat,  31      32.630.000
  episcop vicar patriarhal
5. Episcop vicar, episcop coajutor,      23      27.545.000
  episcop auxiliar, arhiereu vicar
-----------------------------------------------------------------------------

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


ANEXA Nr. 1B.a)

SALARIILE DE BAZĂ
ale personalului din conducerea cultelor religioase și a unităților de cult recunoscute în România, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică
(pentru perioada februarie - 30 septembrie 2003)

-----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcția               Numărul maxim Indemnizația lunară
crt.                    de posturi*)    - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
1. Vicepreședinte uniune, delegat, vicar     37     8.082.000
  independent, vicar administrativ patriarhal,
  vicar general, secretar general, consilier
  patriarhal
2. Secretar patriarhal, inspector general    31     7.005.000
  bisericesc, vicar administrativ eparhial
3. Consilier eparhial, secretar eparhial,    580     4.850.000
  inspector eparhial, exarh, protopop,
  secretar la Cancelaria Sfântului Sinod
4. Stareț, superioară, egumen          380     3.637.000
-----------------------------------------------------------------------------

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


ANEXA Nr. 1B.b)

SALARIILE DE BAZĂ
ale personalului din conducerea cultelor religioase și a unităților de cult recunoscute
în România, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică
(pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)

-----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcția               Numărul maxim Indemnizația lunară
crt.                    de posturi*)    - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
1. Vicepreședinte uniune, delegat,       37       8.810.000
  vicar independent, vicar administrativ
  patriarhal, vicar general, secretar general,
  consilier patriarhal
2. Secretar patriarhal, inspector general   31       7.636.000
  bisericesc, vicar administrativ eparhial
3. Consilier eparhial, secretar eparhial,   580       5.287.000
  inspector eparhial, exarh, protopop,
  secretar la Cancelaria Sfântului Sinod
4. Stareț, superioară, egumen         380       3.965.000
-----------------------------------------------------------------------------

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


ANEXA Nr. 2a)

SALARIILE DE BAZĂ
ale personalului clerical angajat în unitățile care aparțin cultelor religioase recunoscute în România
(pentru perioada februarie - 30 septembrie 2003)

--------------------------------------------------------------------------------
                               Salariul de bază
                                 - lei -
Nr. Funcția               Numărul maxim  ---------------------
crt.                    de posturi*)   minim   maxim
--------------------------------------------------------------------------------
  Preot, diacon, vestitor, pastor, imam   13.800
1. Cu studii superioare:           10.127
  - gradul I                 1.565    2.365.000  3.112.000
  - gradul II                3.860    1.981.000  2.627.000
  - definitiv                2.161    1.846.000  2.499.000
  - debutant                 2.541    1.779.000   -
2. Cu studii medii: 3.673
  - gradul I                  315    1.846.000  2.499.000
  - gradul II                 772    1.752.000  2.203.000
  - definitiv                1.445    1.738.000  2.075.000
  - debutant                 1.141    1.738.000   -
--------------------------------------------------------------------------------

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


ANEXA Nr. 2b)

SALARIILE DE BAZĂ
ale personalului clerical angajat în unitățile care aparțin cultelor religioase recunoscute în România
(pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003)

--------------------------------------------------------------------------------
                               Salariul de bază
                                 - lei -
Nr. Funcția               Numărul maxim  ----------------------
crt.                    de posturi*)  minim     maxim
---------------------------------------------------------------------------------
  Preot, diacon, vestitor, pastor, imam   13.800
1. Cu studii superioare:           10.127
  - gradul I                 1.565     2.578.000 3.393.000
  - gradul II                3.860     2.160.000 2.864.000
  - definitiv                2.161     2.013.000 2.724.000
  - debutant                 2.541     1.940.000   -
2. Cu studii medii:              3.673
  - gradul I                  315     2.013.000 2.724.000
  - gradul II                 772     1.910.000 2.402.000
  - definitiv                1.445     1.895.000 2.262.000
  - debutant                 1.141     1.895.000   -
--------------------------------------------------------------------------------

*) Numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia elaborării bugetului de stat.


Vineri, 05 martie 2021, 11:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.