LEGE nr.28 din 20 ianuarie 1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre România și Banca Internaționala pentru Reconstrucție
Textul actului publicat în M.Of. nr. 29/27 ian. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.13 din 7 august 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997, adoptată în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 11 august 1997, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"Ordonanță pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, semnat la Washington la 1 iulie 1997"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 1 iulie 1997."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Industriei și Comerțului, Consiliul pentru Reformă și Fondul Proprietății de Stat vor purta responsabilitatea pentru punerea în aplicare a măsurilor de politică economică la care Guvernul s-a angajat în cadrul programului care face obiectul prezentului acord."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, de comun acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să introducă, pe parcursul derulării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conținutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare sau condițiile economice, prevăzute în anexa nr. 3 la acord, din partea României față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Guvernul României va raporta periodic Parlamentului României asupra amendamentelor introduse în cadrul Raportului privind datoria publică externă a României."

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Sumele în valută, trase de către Ministerul Finanțelor, conform prezentului acord, se cedează la rezerva valutară a statului și se administrează de către Banca Națională a României, ca agent de implementare a împrumutului, într-un cont distinct, din care Banca Națională a României, în cadrul politicii sale de administrare a rezervei valutare a statului și în scopul fluidizării tranzacțiilor pe piața valutară, va utiliza integral sau părți din împrumutul mai sus menționat, în concordanță cu destinația stabilită în baza unor hotărâri ale Guvernului României. Echivalentul în lei al sumelor în valută trase va fi virat la trezoreria statului pentru finanțarea deficitului bugetar, în condițiile legii."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

București, 20 ianuarie 1998.
Nr. 28.


Duminică, 22 mai 2022, 19:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.