LEGE nr.65 din 11 martie 2003
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal
Textul actului publicat în M.Of. nr. 179/21 mar. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Prevederile prezentului statut se aplică personalului vamal din sistemul instituțional al autorității vamale. Personalul vamal are calitatea de funcționar public."

2. Alineatul (2) al articolului 41 se abrogă.

3. Alineatul (3) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

"(3) Prevederile art. 12 alin. (1) se aplică numai în cazul funcțiilor de conducere de director, director adjunct, șef serviciu și șef birou."

4. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

"Art. 79. - Personalul vamal poate fi avansat în categorie, grad, clasă și treaptă, potrivit reglementărilor aplicabile în sectorul bugetar."

5. După articolul 118 se introduce un articol nou, articolul 119, cu următorul cuprins:

"Art. 119. - Până la data de 1 mai 2003 Direcția Generală a Vămilor împreună cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici vor proceda la adaptarea prevederilor prezentei ordonanțe cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 11 martie 2003.
Nr. 65.


Luni, 30 noiembrie 2020, 15:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.