LEGE nr.206 din 16 mai 2003
pentru înființarea comunei Ploscuțeni, prin reorganizarea comunei Homocea, județul Vrancea
Textul actului publicat în M.Of. nr. 351/22 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Ploscuțeni, județul Vrancea, având în componență satele Ploscuțeni și Argea, prin reorganizarea comunei Homocea din același județ.

(2) Reședința comunei Ploscuțeni se stabilește în satul Ploscuțeni.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Homocea are în componență satele Homocea, Costișa și Lespezi.

(2) Reședința comunei Homocea rămâne în satul Homocea.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Ploscuțeni, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Ploscuțeni.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Vrancea și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Vrancea și Consiliul Local al Comunei Homocea, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Homocea între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Ploscuțeni se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul județului Vrancea.

(3) Bugetul comunei Ploscuțeni pe anul 2003 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Vrancea.

(4) Operațiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Homocea și delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Ploscuțeni.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Homocea funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2003.
Nr. 206.


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 07:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.