LEGE nr.209 din 16 mai 2003
pentru înființarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, județul Suceava
Textul actului publicat în M.Of. nr. 351/22 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Horodnic de Sus, județul Suceava, având în componență satul Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic din același județ.

(2) Reședința comunei Horodnic de Sus se stabilește în satul Horodnic de Sus.

Art. 2. - În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Horodnic își schimbă denumirea în Horodnic de Jos și are în componență și ca reședință satul Horodnic de Jos.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Horodnic de Sus.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Suceava și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Suceava și Consiliul Local al Comunei Horodnic, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Horodnic între comunele Horodnic de Jos și Horodnic de Sus.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Horodnic de Sus se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul județului Suceava.

(3) Bugetul comunei Horodnic de Sus pe anul 2003 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Suceava.

(4) Operațiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Horodnic și delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Horodnic de Sus.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Horodnic de Jos funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2003.
Nr. 209.


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 07:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.