LEGE nr.407 din 17 octombrie 2003
pentru înființarea comunei Ghindăoani prin reorganizarea comunei Bălțătești, județul Neamț
Textul actului publicat în M.Of. nr. 740/22 oct. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Ghindăoani, județul Neamț, având în componență satul Ghindăoani, prin reorganizarea comunei Bălțătești din același județ.

(2) Reședința comunei Ghindăoani se stabilește în satul Ghindăoani.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Bălțătești are în componență satele Bălțătești, Valea Arini și Valea Seacă.

(2) Reședința comunei Bălțătești rămâne în satul Bălțătești.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Ghindăoani, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Ghindăoani.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Neamț și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Neamț și Consiliul Local al Comunei Bălțătești, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Bălțătești între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii și ale alin. (1), revin de drept comunei Ghindăoani se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul județului Neamț.

(3) Bugetul comunei Ghindăoani pe anul 2003 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Neamț.

(4) Operațiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Bălțătești și delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Ghindăoani.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Bălțătești funcționează în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 17 octombrie 2003.
Nr. 407.


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 06:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.